LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Zwiększenie częstotliwości kontroli produktów akwakultury przywożonych z Indii.

W związku z opublikowaniem Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1774 z dnia 04 października 2016 r. zmieniającej decyzję Komisji 2010/381/UE w sprawie środków nadzwyczajnych mających zastosowanie do przesyłek produktów akwakultury przywożonych z Indii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi ustalono częstotliwość pobierania próbek na co najmniej 50%.

Zobacz również: