LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Kontakt

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

SIEDZIBA GŁÓWNA URZĘDU:

ul. Kontenerowa 9, 80-601 Gdańsk
Sekretariat: tel. (+48) 58 737 7860;
fax. automat. (+48) 58 737 6905
Księgowość: tel. (+48) 58 737 7863
Graniczny Lekarz Weterynarii: (+48) 58 737 6902
e-mail:  gdansk.griw@wetgiw.gov.pl; sekretariat@griwgda.pl

Kod TRACES Punktu Kontroli Granicznej (BCP) W GdańskuPL GDN 1
Kod TRACES Punktu Kontroli Granicznej (BCP) W BezledachPL BEZ 3

GODZINY URZĘDOWANIA:

Punkt Kontroli Granicznej (BCP) w Gdańsku
(Ośrodek Inspekcyjny IC1) :
8:00 do 16:00 w dni robocze
(od poniedziałku do piątku)
Przyjmowanie dokumentów do godziny 14:00

Punkt Kontroli w Elblągu, Ośrodek Inspekcyjny IC2 i Ośrodek Inspekcyjny IC3:
po uprzednim uzgodnieniu daty i godziny przeprowadzenia kontroli z Kierownikiem Zespołu ds. Weterynaryjnej Kontroli Granicznej, kontakt:
tel. (+48) 58 737 7861, e-mail: gdansk.griw@wetgiw.gov.pl; sekretariat@griwgda.pl)

Punkt Kontroli Granicznej (BCP) w Bezledach:

7:30 do 15:30 w dni robocze
(od poniedziałku do piątku)

Punkt Kontroli Granicznej (BCP) w Gdańsku
OŚRODEK INSPEKCYJNY IC1

ul. Kontenerowa 9, 80-601 Gdańsk
Inspektorzy: tel. (+48) 58 737 7861; 7862; 7865
(Port Północny)
Kategoria zatwierdzenia: POA-HC(2), POA-NHC, PNAO-NHC (feed)-NT
*[wszystkie pasze i pasze lecznicze]

Punkt Kontroli Granicznej (BCP) w Gdańsku
OŚRODEK INSPEKCYJNY IC2

ul. M. Chodackiego 31, 80-555 Gdańsk
Inspektorzy: tel. (+48) 58 737 6903; tel/fax. (+48) 58 737 6904
(Port Wewnętrzny, Nabrzeże Wiślane)
Kategoria zatwierdzenia: POA-HC(2), POA-NHC(2), PNAO-NHC (feed)-NT(2)
*[wszystkie pasze i pasze lecznicze]

Punkt Kontroli Granicznej (BCP) w Gdańsku
OŚRODEK INSPEKCYJNY IC3

ul. Przemysłowa 28, 80-542 Gdańsk
(Chłodnia Dalekomorski Port Rybacki Gdańsk)
Kategoria zatwierdzenia: POA-HC-T(FR)(2),(3)

Punkt Kontroli Granicznej (BCP) w Bezledach
(Przejście drogowe Bezledy)

Bezledy, 11-200 Bartoszyce
tel. (+48) 89 761 66 40; -41 fax. (+48) 89 761 65 05
e-mail:  bezledy.griw@wetgiw.gov.pl;
Kategoria zatwierdzenia: LA-U, LA-E, LA-O, POA-HC, POA-NHC, PNAO-NHC (feed)-NT
*[wszystkie pasze i pasze lecznicze]

Przeznaczone do przewozu przez Wspólnotę Europejską przesyłek pewnych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, przywożonych do lub pochodzących z Rosji, na podstawie szczególnych procedur przewidzianych w odpowiednich przepisach Wspólnoty.

PUNKT KONTROLI
W ELBLĄGU

ul. Portowa 7, 82-300 Elbląg
tel/fax. (+48) 55 249 8607
(Port morski Elbląg)

Kategoria zatwierdzenia: *[pasze niezawierające materiałów pochodzących z tkanek zwierząt]

Objaśnienia:

LA – Zwierzęta żywe
-U – Zwierzęta kopytne inne niż zarejestrowane konie
-E – Zarejestrowane konie
-O – Inne zwierzęta niż zwierzęta kopytne (skrót ten dotyczy również zwierząt kopytnych z ogrodów zoologicznych)

POA – Produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty złożone, materiał biologiczny, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, siano i słoma
-HC – Produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi
-NHC – Produkty nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi
-NT – Brak wymogów temperatury
-T – Produkty zamrożone/schodzone
-T(FR) – Produkty zamrożone
-T(CH) – Produkty chłodzone
(2) – Tylko produkty opakowane
(3) – Tylko produkty rybołówstwa

PNAO – Produkty pochodzenia niezwierzęcego
-NHC(feed) – Pasza pochodzenia niezwierzęcego objęta warunkami lub środkami, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. d), e) lub f) rozporządzenia (UE)2017/625
(2) – Tylko produkty opakowane

* Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola urzędowa pasz i pasz leczniczych (Dz.U. 2022 poz. 1677)