LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Nowe stawki opłat za kontrole urzędowe wykonywane w Punktach Kontroli Granicznej od dnia 11.08.2022 r.

W związku z opublikowaniem Ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1570, art.1 pkt 32) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną (Dz.U. 2022 poz. 1672) począwszy od dnia 11 sierpnia 2022 r. opłaty za kontrole urzędowe przesyłek: zwierząt żywych, produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pasz zwierzęcych, pasz niezawierających materiałów z tkanek zwierząt, produktów złożonych, materiału biologicznego oraz słomy i siana ulegną zmianie i będą naliczane według nowych zasad.

Zobacz również: