LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Nowy serwis internetowy GrIW Gdańsk

Z satysfakcją informuję, że w dniu 10.12.2020 r. udostępniliśmy Państwu nowy serwis internetowy www.griwgda.pl. Nowy serwis to całkowite odświeżenie wizerunku Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku w Internecie.

Został on opracowany w zaawansowanej technologiiResponsive Web Design”, dzięki czemu jest obecnie dostosowany do urządzeń mobilnych typu laptop, smartfon, czy tablet. Zawartość serwisu automatycznie dopasowuje się do rozdzielczości ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlana.

Staraliśmy się, aby nasza witryna była zaprojektowana z zapewnieniem wysokiego „user eperience” dla obecnych oraz przyszłych Użytkowników, w tym także dla Użytkowników z niepełnosprawnościami (wdrożenie standardu WCAG 2.1.) i mamy nadzieję, że we współpracy z wykonawcą (Tassel) cel ten został w znacznym stopniu osiągnięty.

Naszym priorytetem było dostarczenie strony, która będzie dla Użytkowników funkcjonalna, przejrzysta, prosta i intuicyjna, a tym samym  skutecznie zaprezentuje informacje i aktualności związane z przeprowadzaniem weterynaryjnej kontroli granicznej towarów w Punktach Kontroli Granicznej (BCP) działających na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej i obsługiwanych przez personel naszego Inspektoratu.

Informujemy jednocześnie, że serwis www.griwgda.pl  będzie działał w pełni poprawnie w najpopularniejszych przeglądarkach takich jak: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.

W przeglądarce Internet Explorer, która jest stopniowo wycofywana z użycia, funkcjonalność serwisu będzie ograniczona.

W przypadku korzystania z tych przeglądarek w wersjach na urządzenia mobilne zalecamy wykorzystywanie najnowszych udostępnionych przez producentów wersji.

W razie konieczności przetłumaczenia treści serwisu na dowolny język obcy dla Użytkowników zagranicznych sugerujemy użycie tłumaczy automatycznych np. narzędzia w przeglądarce Chrome dostępnego po naciśnięciu prawego przycisku myszy, narzędzia „Tłumacz” w przeglądarce Mozilla Firefox po dodaniu rozszerzenia: https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/google-translator-for-firefox/ (lub skorzystanie z innych podobnych rozwiązań technologicznych).

Trzeba jednak zaznaczyć, że automatyczne tłumaczenia mogą nie być precyzyjne i znaczenie tłumaczonego tekstu w języku obcym może nie być w pełni zgodne z jego znaczeniem wyrażonym w języku polskim.

[If it is necessary to translate the content of the website into any foreign language for foreign Users, we suggest using automatic translators, e.g. a tool in the Chrome browser available by pressing the right mouse button, the „Translator” tool in the Mozilla Firefox browser after adding the extension: https: //addons.mozilla. org / pl / firefox / addon / google-translator-for-firefox / (or by using other similar technological tools).

However, it should be noted that automatic translations may not be acurate and the meaning of the translated text in a foreign language may not be fully conform with its meaning expressed in Polish.]

Wszystkim Użytkownikom życzę przyjemnego korzystania z serwisu oraz samych pozytywnych doświadczeń.

W przypadku zauważenia jakichkolwiek błędów w działaniu witryny lub błędów w prezentowanych treściach proszę o ich zgłoszenie na adres e-mail: gdansk.griw@wetgiw.gov.pl. Mile widziane będą także wszelkie inne sugestie dotyczące witryny, które mogą przyczynić się do dalszego jej rozwoju.

 

Lek. wet. Dariusz Walecki,
Graniczny Lekarz Weterynarii w Gdańsku

Zobacz również: