LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Ważne strony

Główny Inspektorat Weterynarii
www.wetgiw.gov.pl
Graniczne Inspektoraty Weterynarii
Wojewódzkie Inspektoraty Weterynaryjne
Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Zobacz stronę
Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna
Zobacz stronę
Krajowa Izba Lekarsko Weterynaryjna
www.vetpol.org.pl/
Kaszubsko-Pomorska Izba Lekarsko Weterynaryjna
www.izba.pomorskie.pl
Unia Europejska
EFTA

Kraje trzecie
Stan chorób zakaźnych zwierząt w Polsce
https://www.wetgiw.gov.pl/publikacje/biuletyn—stan-chorob-zakaznych-zwierzat
Fish Base
https://www.fishbase.org/search.php
Krajowy wykaz oznaczeń handlowych gatunków ryb oraz wodnych bezkręgowców wprowadzanych do obrotu na rynek polski
https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/rynek-i-przetworstwo-rybne/