LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Zmiana wzoru dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli urzędowej przesyłki pasz od dnia 11.08.2022 r.

Graniczny Lekarz Weterynarii w Gdańsku informuje, że począwszy od dnia 11 sierpnia 2022 r. zmianie ulegnie wzór dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli urzędowej przesyłki pasz.

Wzór tego dokumentu oraz sposób jego wystawiania i wypełniania zostały określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli urzędowej przesyłki pasz oraz sposobu wystawiania i wypełniania tego dokumentu (Dz.U. 2022 poz.1661).

Zobacz również: