LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Godziny urzędowania

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

 

OŚRODEK ADRES GODZINY URZĘDOWANIA

Punkt Kontroli Granicznej w Gdańsku PLGDN1

SIEDZIBA GŁÓWNA URZĘDU
Ośrodek inspekcyjny IC1
ul. Kontenerowa 9
80-601 Gdańsk
PN-PT 8:00 – 16:00
(przyjmowanie dokumentów do kontroli do godziny 14:00)
Ośrodek inspekcyjny IC2 ul. M. Chodackiego 31
80-555 Gdańsk
(po uzgodnieniu*)
Ośrodek inspekcyjny IC3 ul. Przemysłowa 28
80-542 Gdańsk
(po uzgodnieniu*)

Punkt Kontroli Granicznej w Bezledach PLBEZ3

od 22 października 2018 r.

Punkt Kontroli Granicznej w Bezledach Bezledy
11-200 Bartoszyce
PN-PT 7:30 – 15:30
(z wyłączeniem dni świątecznych)

Punkt Kontroli w Elblągu

Punkt Kontroli w Elblągu ul. Portowa 7
82-300 Elbląg
(po uzgodnieniu*)
(*) po uprzednim uzgodnieniu daty i godziny przeprowadzenia kontroli z Kierownikiem Zespołu ds. Weterynaryjnej Kontroli Granicznej tel. (+48) 58 7377861, e-mail: gdansk.griw@wetgiw.gov.plsekretariat@griwgda.pl)