LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

III edycja kampanii EFSA „Wybieraj bezpieczną żywność” #EUChooseSafeFood

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) rozpoczął trzecią edycję kampanii „Wybieraj bezpieczną żywność” #EUChooseSafeFood. W 2023 roku akcja zatacza szersze kręgi niż dotychczas – tym razem obejmuje aż 16 krajów (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Irlandia, Włochy, Łotwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Macedonia Północna)

„Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności współpracuje z krajowymi organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo żywności i naukowcami z całej Europy, aby zapewnić, że żywność, która trafia na nasze stoły, jest bezpieczna, zdrowa i zrównoważona. Kampania #EUChooseSafeFood ukazuje połączenie między nauką o bezpieczeństwie żywności a żywnością, którą spożywamy każdego dnia. Daje to konsumentom możliwość dokonywania właściwych wyborów żywieniowych i przyczynia się do lepszego zrozumienia zagadnień związanych z żywnością przez wszystkich zainteresowanych. Cieszę się, że kampania nabiera coraz większego rozmachu – w tym roku do udziału w niej zgłosiło się więcej partnerów krajowych niż kiedykolwiek wcześniej”, powiedział Bernhard Url, dyrektor wykonawczy EFSA.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej kampanii #EUChooseSafeFood.

Zobacz również: