LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Zmiana wykazu towarów podlegających kontroli w BCP Rozporządzenie 2019/2007 Obowiązuje od dnia 14 grudnia 2019 r.

Uwaga!
Zmiana wykazu towarów podlegających kontroli w BCP Rozporządzenie 2019/2007 Obowiązuje od dnia 14 grudnia 2019 r.

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2007 z dnia 18 listopada 2019 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do wykazów zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych oraz siana i słomy podlegających kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej oraz zmieniające decyzję 2007/275/WE

Zobacz również: