LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Nowa strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej GrIW Gdańsk

Informujemy wszystkich Użytkowników, że począwszy od dnia 11.12.2020 r. strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku będzie prowadzona za pomocą aplikacji SSDIP (Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej) administrowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Aktualna strona podmiotowa BIP naszego urzędu dostępna jest pod adresem:

https://griwgda.bip.gov.pl/

Dotychczasowa strona podmiotowa BIP Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku utworzona i obsługiwana w programie SmodBIP v.2.07 nie będzie dłużej aktualizowana i pozostanie dostępna jedynie jako strona archiwalna pod dotychczasowym adresem: https://www.griwgda.pl/bip/.

Zobacz również: