LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Komisja Europejska uruchamia Food Labelling Information System (FLIS).

FLIS to w tłumaczeniu unijny System informacji na temat etykietowania żywności, który prezentuje informacje na temat obowiązkowych oznaczeń na etykietach produktów żywnościowych wynikających z obowiązujących przepisów UE.

Zapewnia on przyjazne dla użytkownika rozwiązanie informatyczne i umożliwia wybranie kategorii żywności, a następnie automatyczne pobranie informacji w zakresie obowiązkowych oznaczeń, które powinny być umieszczone na etykietach.

Informacje te dostępne są w 23 różnych językach UE.
System zawiera również linki do odpowiednich przepisów prawnych i istniejących wytycznych w zakresie prawidłowego oznakowania.

Wdrożenie systemu ma na celu z jednej strony poprawę prawidłowego wdrażania obowiązujących przepisów dotyczących etykietowania żywności przez podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze, a z drugiej strony ma ułatwiać pracę krajowym organom kontrolnym i egzekucyjnym..

Przyczyni się również do dostarczania konsumentom przejrzystych informacji i pomoże im w dokonywaniu świadomych wyborów żywieniowych.

System dostępny jest pod adresem:
https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/labelling_legislation_en/food_labelling_information_system/start/select-countries

Zobacz również: