LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Przedłużenie okresu przejściowego na stosowanie „starych” wzorów świadectw

Rozporządzenia wykonawcze: (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236 i (UE) 2021/403 przewidują okres przejściowy na wprowadzanie do Unii przesyłek zwierząt i towarów, którym towarzyszą odpowiednie świadectwa wymagane dla tych przesyłek wydane zgodnie z odpowiednimi wzorami, określonymi w prawodawstwie unijnym obowiązującym przed dniem 21 kwietnia 2021 r.

Na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1329 okres przejściowy został przedłużony do dnia 15 marca 2022 r., pod warunkiem, że odpowiednie świadectwo zostało podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania tego świadectwa przed dniem 15 stycznia 2022 r.

Zobacz również: