LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Aktualności

Zmiany zasad przywozu psów, kotów, fretek z Rosji i Białorusi

Zgodnie z przyjętymi przez Komisję Europejską rozporządzeniami Federacja Rosyjska i Republika Białorusi zostały skreślone z listy państw zwolnionych z obowiązku badania miareczkowania poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie. Zmiany obowiązują od 16 września i dotyczą zarówno

Ważne zmiany we wzorach świadectw importowych i tranzytowych

W dniu 04 stycznia 2024 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/2744 z dnia 20 listopada 2023 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/2235 w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia zwierząt, wzorów świadectw urzędowych, wzorów świadectw zdrowia zwierząt/świadectw

III edycja kampanii EFSA „Wybieraj bezpieczną żywność” #EUChooseSafeFood

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) rozpoczął trzecią edycję kampanii „Wybieraj bezpieczną żywność” #EUChooseSafeFood. W 2023 roku akcja zatacza szersze kręgi niż dotychczas – tym razem obejmuje aż 16 krajów (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja,

Nowe zasady wjazdu do Polski osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami domowymi do 5 sztuk w celach niehandlowych

Informujemy, że „Tymczasowa procedura przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy na teren Polski przez osoby nie posiadające kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek” z dnia 14 lipca 2022 r. traci moc obowiązującą

Zmiana terminu ewakuacji terminala Baltic Hub – Komunikat w sprawie organizacji pracy Granicznego Punktu Kontroli Granicznej w Gdańsku w dniach 21 i 22.02.2023

W związku ze zmianą terminu ewakuacji oraz czasowego zamknięcia terminala kontenerowego Baltic Hub Container Terminal (DCT)  na  dnień 22.02.2023 r. w godzinach 6:00-14:00 i konieczną ewakuacją ludzi, pojazdów i statków, w dniu 22.02.2023 roku

Komunikat w sprawie organizacji pracy Granicznego Punktu Kontroli Granicznej w Gdańsku w dniu 21.02.2023 r.

W związku z czasowym zamknięciem terminala kontenerowego Baltic Hub Container Terminal (DCT) w godzinach 6:00-14:00 w dniu 21.02.2023 r. i konieczną ewakuacją ludzi, pojazdów i statków, w dniu 21.02.2023 roku (wtorek), dostęp do Ośrodka Inspekcyjnego IC1 przy

Ważne zmiany w przepisach dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, i określonych towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Począwszy od dnia 15 grudnia 2022 r. zaczną obowiązywać przepisy: Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2022/2292 z dnia 6 września 2022 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do wymogów dotyczących

Dokument CHED wyłącznie w wersji elektronicznej

Od dnia 1 września 2022 r. wszystkie dokumenty CHEDP będą podpisywane podpisem elektronicznym w systemie TracesNT. W związku z powyższym od tego dnia oryginały dokumentów CHED będą dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej jako eCHED

Zmiana wzoru dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli urzędowej przesyłki pasz od dnia 11.08.2022 r.

Graniczny Lekarz Weterynarii w Gdańsku informuje, że począwszy od dnia 11 sierpnia 2022 r. zmianie ulegnie wzór dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli urzędowej przesyłki pasz. Wzór tego dokumentu oraz sposób jego wystawiania i wypełniania zostały

Tymczasowa procedura przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy na teren Polski

W związku z ogłoszeniem stanu wojennego na terytorium Ukrainy i rozpoczętymi działaniami militarnymi zmienione zostały procedury dotyczące wjazdu podróżnych z terenu Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi przemieszczanymi w celach niehandlowych. Obecnie organy KAS i IW

Nekrolog

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 22 grudnia 2021 r. odszedł nagle do wieczności nasz drogi kolega Ś. † P. ZBIGNIEW WAWRZAK Lekarz Weterynarii, wieloletni pracownik Punktu Kontroli Granicznej w Bezledach Wystawienie

Uruchomienie modułu DOCOM w Traces NT

Na podstawie deklaracji składanych przez właściwe służby Komisji Europejskiej informujmy, że nowy moduł wykorzystywany do obsługi dokumentów handlowych (DOCOM) zostanie aktywowany w systemie Traces NT w dniu 6 grudnia 2021 r. o godzinie 21.00.

Nekrolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 31 maja 2021 r. odeszła nagle do wieczności Ś. † P. MARTA DURIASZ Lekarz Weterynarii, wieloletni Inspektor w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Gdańsku, serdeczna koleżanka, szczery i

Istotne zmiany w wykazie towarów podlegających weterynaryjnej kontroli granicznej w BCP

Graniczny Lekarz Weterynarii w Gdańsku informuje, że począwszy od dnia 21 kwietnia 2021 r. w istotnym zakresie zmieniły się przepisy: ustalające wykazy zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów

Komisja Europejska uruchamia Food Labelling Information System (FLIS).

FLIS to w tłumaczeniu unijny System informacji na temat etykietowania żywności, który prezentuje informacje na temat obowiązkowych oznaczeń na etykietach produktów żywnościowych wynikających z obowiązujących przepisów UE. Zapewnia on przyjazne dla użytkownika rozwiązanie informatyczne

Nowa strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej GrIW Gdańsk

Informujemy wszystkich Użytkowników, że począwszy od dnia 11.12.2020 r. strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku będzie prowadzona za pomocą aplikacji SSDIP (Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej) administrowanej przez Ministerstwo

Nowy serwis internetowy GrIW Gdańsk

Z satysfakcją informuję, że w dniu 10.12.2020 r. udostępniliśmy Państwu nowy serwis internetowy www.griwgda.pl. Nowy serwis to całkowite odświeżenie wizerunku Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku w Internecie. Został on opracowany w zaawansowanej technologii „Responsive

Zmiana wykazu towarów podlegających kontroli w BCP Rozporządzenie 2019/2007 Obowiązuje od dnia 14 grudnia 2019 r.

Uwaga! Zmiana wykazu towarów podlegających kontroli w BCP Rozporządzenie 2019/2007 Obowiązuje od dnia 14 grudnia 2019 r. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2007 z dnia 18 listopada 2019 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora weterynaryjnego w BCP Gdańsk

Poszukujemy pracownika na stanowisko Inspektora weterynaryjnego ds. weterynaryjnej kontroli granicznej w BCP Gdańsk. Do spraw: weterynaryjnej kontroli granicznej w zespole ds. weterynaryjnej kontroli granicznej (Punkt Kontroli Granicznej w Gdańsku) Więcej informacji na stronie: https://nabory.kprm.gov.pl

Komunikat w sprawie prenotyfikacji

Graniczny Lekarz Weterynarii w Gdańsku przypomina o obowiązku prenotyfikacji przesyłek (tj. wcześniejszego powiadomienia o przybyciu przesyłek zwierząt i towarów wprowadzanych z krajów trzecich do UE) poprzez wypełnienie i przedłożenie pierwszej części dokumentu CHED-P do

BREXIT

Informacje na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii Informacje dotyczące przemieszczania zwierząt towarzyszących do/z Wielkiej Brytanii w okresie przejściowym zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii Strona internetowa: brexit.gov.pl Informacje na stronie Komisji Europejskiej Informacje dotyczące przemieszczania