LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Uruchomienie modułu DOCOM w Traces NT

Na podstawie deklaracji składanych przez właściwe służby Komisji Europejskiej informujmy, że nowy moduł wykorzystywany do obsługi dokumentów handlowych (DOCOM) zostanie aktywowany w systemie Traces NT w dniu 6 grudnia 2021 r. o godzinie 21.00.

W celu zapewnienia płynnego przejścia do pracy w nowym module DOCOM w Traces NT, moduł DOCOM w systemie Traces Classic pozostanie aktywny do dnia 31 grudnia 2021 r. Ostateczne wygaszenie systemu Traces Classic przewiduje się na dzień 1 stycznia 2022 r.

Zobacz również: