LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Nowe zasady wjazdu do Polski osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami domowymi do 5 sztuk w celach niehandlowych

Informujemy, że „Tymczasowa procedura przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy na teren Polski przez osoby nie posiadające kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek” z dnia 14 lipca 2022 r. traci moc obowiązującą począwszy od dnia 27 marca 2023 r.

Od tego też dnia zwierzęta towarzyszące ich właścicielom, w liczbie do 5 sztuk, przemieszczającym się z terytorium Ukrainy muszą spełniać wymagania określone prawem Unii Europejskiej.

Więcej informacji na ten temat znajda Państwo na stronie internetowej  Głównego Inspektoratu Weterynarii: link

Zobacz również: