LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora weterynaryjnego w GrIW Gdańsk

Poszukujemy pracownika/pracownicy na stanowisko inspektora weterynaryjnego w Zespole ds. weterynaryjnej kontroli granicznej Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku.
Więcej informacji na stronie: https://nabory.kprm.gov.pl/

Zobacz również: