LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Dokument CHED wyłącznie w wersji elektronicznej

Od dnia 1 września 2022 r. wszystkie dokumenty CHEDP będą podpisywane podpisem elektronicznym w systemie TracesNT. W związku z powyższym od tego dnia oryginały dokumentów CHED będą dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej jako eCHED w systemie TracesNT.

Dokument podpisany elektronicznie w systemie oznaczony jest gwiazdką przed numerem:

Po jego otwarciu bezpośrednio przy numerze widnieje symbol „zielonej kłódki”. Po umieszczeniu kursora bezpośrednio na danym symbolu pojawia się tabela ze szczegółami dotyczącymi podpisu:

 

 

Zobacz również: