LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Zmiany zasad przywozu psów, kotów, fretek z Rosji i Białorusi

Zgodnie z przyjętymi przez Komisję Europejską rozporządzeniami Federacja Rosyjska i Republika Białorusi zostały skreślone z listy państw zwolnionych z obowiązku badania miareczkowania poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie. Zmiany obowiązują od 16 września i dotyczą zarówno przemieszczania w celach niehandlowych, jak i handlowych.

Więcej informacji na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii,

link: Zmiany zasad przywozu psów, kotów, fretek z Rosji i Białorusi | Główny Inspektorat Weterynarii (wetgiw.gov.pl)

 

Zobacz również: