Tymczasowa procedura przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy na teren Polski przez osoby nie posiadające kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek

W związku z ogłoszeniem stanu wojennego na terytorium Ukrainy i rozpoczętymi działaniami militarnymi zmienione zostały procedury dotyczące wjazdu podróżnych z terenu Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi przemieszczanymi w celach niehandlowych.

Obecnie organy KAS i IW nie odmawiają wjazdu podróżnym nawet w sytuacji nie spełniania wymogów weterynaryjnych.

Przywóz zwierząt innych niż towarzyszące podróżnym, w tym zwierząt gospodarskich odbywa się zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi w przepisach Unii Europejskiej

Więcej informacji na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii – wyświetl

Informacje dla uchodźców z Ukrainy na stronie MSWiA – wyświetl

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Zobacz również: