LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Zamknięcie dostępu do dokumentów CVED-P w TRACES Classic

Zgodnie z informacjami przekazanymi w dniu 2 lutego 2021 roku przez DG Sante, Komisja Europejska przewiduje zamknięcie dostępu do modułu dokumentów CVED-P w systemie TRACES Classic dnia 2 marca 2021 r. o godz. 2.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

W praktyce oznacza to, że w tym dniu:

  • od godziny 2.00 rano nie będzie już możliwości tworzenia nowych dokumentów CVED-P;
  • od godz. 6.00 do 8.00 tworzenie nowych dokumentów CHED-P podlegających wzmożonym kontrolom urzędowym (IOC), o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 2019/18731, zostanie wyłączone, natomiast obecne kontrole wzmocnione (REC) zarządzane w systemie TRACES Classic zostaną przeniesione jako IOC do systemu TRACES-NT;
  • od godz. 8.00 rano w pełni dostępne i obowiązkowe będzie stosowanie dokumentów CHED-P w systemie TRACES.NT.

Zobacz również: