LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Od 1 lipca 2019 r. stosuje się Decyzję Wykonawczą Komisji (UE) 2019/294

Od 1 lipca 2019 r. stosuje się Decyzję Wykonawczą Komisji (UE) 2019/294 z dnia 18 lutego 2019 r. ustanawiającą wykaz terytoriów i państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz do Unii psów, kotów i fretek, oraz wzór świadectwa zdrowia zwierząt stosowanego przy takim przywozie.

Zgodnie z artykułem 4 w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2019 r. państwa członkowskie zezwalają na przywóz do Unii psów, kotów lub fretek, którym towarzyszy świadectwo zdrowia wydane nie później niż w dniu 30 listopada 2019 r. zgodnie ze wzorem określonym w części 1 załącznika do decyzji wykonawczej 2013/519/UE.

Zobacz również: