LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Zaproszenie na szkolenie

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku we współpracy z DCT Gdańsk organizuje bezpłatne szkolenie przeznaczone dla przedstawicieli importerów, firm spedycyjnych i agencji celnych poświęcone ważnym i aktualnym zagadnieniom dotyczącym weterynaryjnej kontroli granicznej.
Szkolenie planowane jest na dzień 12 grudnia 2018 r.

Z uwagi na ograniczenie związane z powierzchnią udostępnionej w celu przeprowadzenia szkolenia sali konferencyjnej, w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników przewidziane zostały dwa przedziały godzinowe szkolenia:
I tura 13.30-15.30 ( ok.15- 20 osób)
II tura 15.30-17.00 (ok.15- 20 osób )

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłaszanie się. Ilość miejsc jest ograniczona a w przypadku dużej liczby zgłoszeń konieczny będzie wybór przez Państwa I lub II szkolenia, o czym będziemy mogli poinformować po rejestracji wszystkich zgłoszeń.
W celu potwierdzenia uczestnictwa prosimy o podanie:
– imienia i nazwiska osoby biorącej udział w szkoleniu
– nr dowodu osobistego
– nazwy firmy/instytucji

Powyższe dane należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.12.2016 r. godz. 13.00 na adres e-mail: gdansk.griw@wetgiw.gov.pl lub sekretariat@griwgda.pl

Agenda szkolenia

Zobacz również: