LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Uruchomienie Ośrodka Kontroli Granicznej IC3 Porcie Gdańskim.

W związku z opublikowaniem Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/685 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniającej decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES w obrębie Granicznego Posterunku Kontroli Weterynaryjnej w Gdańsku (BIP PLGDN1) został zatwierdzony dodatkowy Ośrodek Inspekcyjny IC3, zlokalizowany na terenie Chłodni Magazynowo-Przeładunkowej „Dalekomorski Port Rybacki Gdańsk” na WOC (80-552 Gdańsk, ul. Przemysłowa 28). Począwszy od dnia publikacji powyższego aktu w Ośrodku tym możliwe jest przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej opakowanych przesyłek mrożonych produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych w ładowniach statków chłodnicowców.”

Zobacz również: