LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Połączenie GrIW Gdańsk oraz GrIW Bezledy

Od dnia 1 stycznia 2018 r. decyzją Głównego Lekarza Weterynarii następuje połączenie Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Bezledach z Granicznym Inspektoratem weterynarii w Gdańsku. W związku z powyższym od 1 stycznia 2018 r. Graniczny Inspektorat Weterynarii w Bezledach przestaje istnieć jako samodzielna jednostka i zostaje włączony w strukturę Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku jako Graniczny Posterunek Kontroli w Bezledach (BIP PLBEZ 3).
Zakres kontroli przeprowadzanych w BIP PLBEZ3 pozostaje bez zmian.
Więcej w: Informacja o połączeniu Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku oraz Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Bezledach

Zobacz również: