LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Od 26 listopada 2012 r. wchodzi w życie Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1012/2012

Od dnia 26 listopada 2012 roku obowiązuje Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1012/2012 z dnia 5 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 i rozporządzenie (WE) nr 1251/2008 w odniesieniu do wykazu gatunków-wektorów, wymogów dotyczących zdrowia i wymagań certyfikacji dotyczących zakaźnego zespołu owrzodzenia oraz w odniesieniu do pozycji dotyczącej Tajlandii w wykazie państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz do Unii niektórych ryb i produktów rybołówstwa.

Rozporządzenie to zmienia m.in wzory świadectw dla produktów rybołówstwa. Okres przejściowy zezwalający na przywóz przesyłek produktów rybołówstwa zaopatrzonych w świadectwa zdrowia zgodne ze „starym” wzorem został ustalony do dnia 1 marca 2013 roku.

Zobacz również: