LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Od 10 maja 2011 r. ulegają zmianie numery kont bankowych UM w Gdańsku

W związku z wyborem nowego banku do obsługi bankowej budżetu Miasta Gdańska, obsługę kont bankowych z dniem 10 maja 2011 roku przejmuje Bank Pekao S.A.
W związku z powyższym zmianie ulegną dotychczasowe numery kont.

Nowy numer konta dla opłaty skarbowej:

31 1240 1268 1111 0010 3877 3935

Zobacz również: