LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Od 1 października 2018 r. stosuje się nowe Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2018/659

Od 1 października 2018 r. stosuje się nowe Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/659 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków wprowadzania do Unii żywych koniowatych oraz nasienia, komórek jajowych i zarodków koniowatych (Tekst mający znaczenie dla EOG. )
Dz.U. L 110 z 30.4.2018, str. 1—121

W okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2018 r. państwa członkowskie zezwalają na wprowadzanie do Unii przesyłek koniowatych, którym towarzyszą świadectwa zdrowia sporządzone zgodnie ze wzorami świadectwa zdrowia stosowanymi przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia określoną w art. 24 akapit drugi, tj. 1 października 2018 r.

Zobacz również: