LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Od 1 maja 2011 r. przywóz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego do UE możliwy jedynie z zakładów w krajach trzecich znajdujących się na stronie Komisji Europejskiej

W związku z ustanowionym przez Komisję Europejską okresem przejściowym dla implementacji art. 30 Rozporządzenia (WE)nr 142/2011 do dnia 30 kwietnia 2011 r., informujemy, że z dniem 1 maja 2011 r. przywóz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego będzie możliwy jedynie z zakładów w krajach trzecich znajdujących się na oficjalnych listach zamieszczonych na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod linkiem:
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third_country/index_en.htm
w części Animal By-Products znajdującej się w linku w nazwie konkretnego państwa trzeciego.

Zobacz również: