LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Kontrola pasz niepochodzących od zwierząt w Elblągu.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii (Dz.U. 2014 poz. 1658) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych (Dz.U. 2014 poz. 1656) od 12 grudnia 2014, tj. od dnia rozpoczęcia obowiązywania wyżej wymienionych rozporządzeń na przejściu granicznym w porcie morskim Elbląg możliwe jest przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej pasz niezawierających materiałów pochodzących z tkanek zwierząt przywożonych z państw trzecich.
Organem Inspekcji Weterynaryjnej właściwym do prowadzenia kontroli urzędowych w w/w zakresie w obrębie morskiego przejścia granicznego Elbląg jest Graniczny Lekarz Weterynarii w Gdańsku

Zobacz również: