LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Dzień 27 maja 2016 r. dniem wolnym od pracy w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Gdańsku.

W związku z Zarządzeniem Granicznego Lekarza Weterynarii w Gdańsku nr 3/2016
dzień 27 maja 2016 roku ustala się dniem wolnym od pracy w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Gdańsku.
Dniem pracującym będzie natomiast sobota 4 czerwca 2016 r.

Zobacz również: