LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Od 25 czerwca 2012 r. obowiązują zmienione wzory świadectw dotyczących certyfikacji przy przywozie do UE oraz przy tranzycie przez terytorium UE niektórych produktów złożonych

25 czerwca 2012 r. wchodzi w życie Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 468/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 28/2012 ustanawiające wymogi dotyczące świadectw przy przywozie do Unii oraz przy tranzycie przez jej terytorium niektórych produktów złożonych

Zobacz również: