LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Pasze

Zagadnienia ogólne
Akty prawne
Rejestr dodatków paszowych dopuszczonych do stosowania w UE
Obowiązek posiadania przedstawicielstwa zakładów z krajów trzecich
Zatwierdzone zakłady sektora paszowego w PL i UE
Oznakowanie pasz
Wykaz przejść granicznych
Zwiększony poziom kontroli urzędowych i środki nadzwyczajne dotyczące niektórych pasz wprowadzanych do UE z niektórych państw trzecich
GMO