Pasze

Zagadnienia ogólne
Akty prawne
Rejestr dodatków paszowych dopuszczonych do stosowania w UE
Obowiązek posiadania przedstawicielstwa zakładów z krajów trzecich
Zatwierdzone zakłady sektora paszowego w PL i UE
Oznakowanie pasz
Wykaz przejść granicznych
Zwiększony poziom kontroli urzędowych i środki nadzwyczajne dotyczące niektórych pasz wprowadzanych do UE z niektórych państw trzecich
GMO

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email