LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Przywóz i tranzyt produktów złożonych

Co to jest produkt złożony ?

 

Warunki przywozu i tranzytu produktów złożonych

 

Produkty złożone zwolnione z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej (BCP)

 

Informacje dotyczące nowych zasad wprowadzania do Unii produktów złożonych opublikowane na stronie internetowej Komisji Europejskiej