Przywóz i tranzyt produktów złożonych do dnia 20.04.2021 r.

Definicja produktu złożonego

 

Warunki przywozu i tranzytu produktów złożonych oraz wzór świadectwa zdrowia

 

Produkty złożone podlegające obowiązkowym kontrolom weterynaryjnym oraz odstępstwa w tym zakresie dla niektórych złożonych produktów i środków spożywczych

Share on facebook
Share on twitter
Share on email