LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Wywóz

Kontrola wywozu przesyłek zawierających przetworzone białko zwierzęce pochodzące od przeżuwaczy

 

Kontrola dobrostanu zwierząt wywożonych z UE do krajów trzecich