Ogólne wymogi dotyczące wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Wymogi podstawowe

Listy krajów trzecich i ich części zatwierdzonych do przywozu produktów do UE

Listy zatwierdzonych zakładów do przywozu produktów do UE

Ogólne zasady certyfikacji

Zasady zastępowania świadectw urzędowych

Opakowanie i oznakowanie

Środki ochronne i dodatkowe deklaracje

Informacje dotyczące przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii

Share on facebook
Share on twitter
Share on email