LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Przywóz do Unii przesyłek niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (HC)

Wymogi podstawowe

 

Listy krajów trzecich i ich części zatwierdzonych do przywozu do UE oraz wzory świadectw urzędowych

 

Listy zatwierdzonych zakładów do przywozu produktów do UE

 

Ogólne zasady certyfikacji

 

Zasady zastępowania świadectw urzędowych

 

Opakowanie i oznakowanie

 

Środki ochronne i nadzwyczajne