Przywóz produktów niejadalnych (NHC)

Przepisy prawne

 

Listy zatwierdzonych zakładów w krajach III do przywozu produktów na terytorium UE

 

Listy krajów trzecich dopuszczonych do przywozu produktów niejadalnych i wzory świadectw zdrowia

 

Ograniczenia i zakazy

 

Zatwierdzone zakłady sektora ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego UE

 

Zmiany w przepisach sanitarnych dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi obowiązujące od 4 marca 2011 roku

Share on facebook
Share on twitter
Share on email