Przywóz produktów niejadalnych (NHC)

Przepisy prawne

Listy zatwierdzonych zakładów w krajach III do przywozu produktów na terytorium UE

Listy krajów trzecich dopuszczonych do przywozu produktów niejadalnych i wzory świadectw zdrowia

Ograniczenia i zakazy

Zatwierdzone zakłady sektora ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego UE

Zmiany w przepisach sanitarnych dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi obowiązujące od 4 marca 2011 roku

Share on facebook
Share on twitter
Share on email