LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Przywóz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (NHC)

Przepisy prawne

 

Listy zatwierdzonych zakładów w krajach III do przywozu produktów ubocznych na terytorium UE

 

Listy krajów trzecich dopuszczonych do przywozu produktów ubocznych i wzory świadectw zdrowia

 

Ograniczenia i zakazy

 

Zatwierdzone zakłady sektora ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego w UE