LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Szczególne przypadki wprowadzania

Powtórne wprowadzenie (reimport)

 

Przeładunek (transhipment)

 

Wprowadzenie monitorowane

 

Szczególne przypadki wprowadzenia towarów. Tranzyt-prezentacja szkoleniowa