Szczególne przypadki wprowadzania

Powtórne wprowadzenie (Reimport)

Przeładunek (Transhipment)

Wprowadzenie monitorowane

Szczególne przypadki wprowadzenia towarów. Tranzyt-prezentacja szkoleniowa

Share on facebook
Share on twitter
Share on email