LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Weterynaryjna graniczna kontrola pasz – podstawy prawne

Unijne akty prawne

Dyrektywy
Rozporządzenia
Decyzje
Zalecenia

 

Akty prawne krajowe

Ustawa o paszach i akty wykonawcze
GMO