LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Zasady zgłaszania towarów do weterynaryjnej kontroli granicznej

Obowiązek prenotyfikacji

 

Zgłoszenie przesyłki do kontroli