LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Zasady zgłaszania przesyłek do kontroli urzędowej

Obowiązek prenotyfikacji przesyłek w BCP

 

Zgłoszenie przesyłki do kontroli urzędowej w BCP