Dokumenty do pobrania

CHED (od 14 grudnia 2019 r.)
Dokument potwierdzający przeprowadzenie kontroli granicznej pasz
Wniosek o kontrolę plomby eksportowanej przesyłki przetworzonego białka zwierzęcego o której mowa w zał. IV, roz.V, sekcja E, pkt. 1, lit. c) Rozporządzenia nr 999/2001

Dokumenty obowiązujące do 19 grudnia 2019 r. W ograniczonym zakresie mogą być nadal w użyciu.

CVEDP (dla produktów pochodzenia zwierzęcego)
CVEDA (dla żywych zwierząt)
CED

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email