LOGO Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Graniczny Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku

Status BSE państw lub regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia w nich BSE

A.  Państwa lub regiony o nieznacznym ryzyku BSE
B. Państwa lub regiony o kontrolowanym ryzyku BSE
C. Państwa lub regiony o nieokreślonym ryzyku BSE
— Państwa lub regiony niewymienione w pkt A ani B

Zobacz również: