Logo Inspekcji Weterynaryjnej
BIP
Logo Inspekcji Weterynaryjnej (stare)
Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
SIEDZIBA GŁÓWNA URZĘDU
(adres do korespondencji/kontakty)
ul. Kontenerowa 9, 80-601 Gdańsk
Sekretariat: tel. (+48) 58 737 7860;
fax. automat. (+48) 58 737 6905
Księgowość: tel. (+48) 58 737 7863
Graniczny Lekarz Weterynarii: (+48) 58 737 6902
e-mail:  gdansk.griw@wetgiw.gov.pl; sekretariat@griwgda.pl
strona internetowa: www.griwgda.pl
KOD TRACES BIP Gdańsk
KOD TRACES BIP Bezledy
PL GDN 1
PL BEZ 3
BIP Gdańsk
OŚRODEK INSPEKCYJNY IC1
(Port Północny)
Kategoria zatwierdzenia: HC(2), NHC

*[wszystkie pasze i pasze lecznicze]
ul. Kontenerowa 9, 80-601 Gdańsk
Inspektorzy: tel. (+48) 58 737 7861; 7862; 7865
BIP Gdańsk
OŚRODEK INSPEKCYJNY IC2
(Port Wewnętrzny, Nabrzeże Wiślane)
Kategoria zatwierdzenia: HC(2), NHC (2)

*[wszystkie pasze i pasze lecznicze]
ul. M. Chodackiego 31, 80-555 Gdańsk
Inspektorzy: tel. (+48) 58 737 6903; tel/fax. (+48) 58 737 6904
BIP Gdańsk
OŚRODEK INSPEKCYJNY IC3
(Chłodnia Dalekomorski Port Rybacki Gdańsk)
Kategoria zatwierdzenia: HC-T(FR)(2)

ul. Przemysłowa 28, 80-542 Gdańsk
BIP Bezledy
(Przejście drogowe Bezledy) Kategoria zatwierdzenia: HC, NHC, E, O, U

Bezledy, 11-200 Bartoszyce
tel. (+48) 89 761 66 40; -41 fax. (+48) 89 761 65 05
e-mail:  bezledy.griw@wetgiw.gov.pl;
POSTERUNEK KONTROLI PASZ W ELBLĄGU
(Port morski Elbląg)

*[pasze niezawierające materiałów pochodzących z tkanek zwierząt]
ul. Portowa 7, 82-300 Elbląg
tel/fax. (+48) 55 2498607
GODZINY URZĘDOWANIA BIP Gdańsk:
800 do 1600 w dni robocze
(od poniedziałku do piątku)
Przyjmowanie dokumentów do godziny 1400
(posterunek Kontroli Pasz w Elblągu i Ośrodek Inspekcyjny IC3 - po uprzednim uzgodnieniu daty i godziny przeprowadzenia kontroli z Kierownikiem Zespołu ds. Weterynaryjnej Kontroli Granicznej tel. (+48) 58 7377861, e-mail: gdansk.griw@wetgiw.gov.pl; sekretariat@griwgda.pl)
BIP Bezledy:
730 do 1530 w dni robocze
(od poniedziałku do piątku)
Objaśnienia:
P - Port morski
R - Na przejściu drogowym
HC - Produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi
NHC - Produkty nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi
T - Produkty wymagające przechowywania w obniżonej temperaturze
T(FR) - Produkty wymagające przechowywania w temperaturze mrożenia
U - Zwierzęta kopytne: bydło, świnie, owce, kozy, dzikie i udomowione jednokopytne
E - Zarejestrowane koniowate określone w Dyrektywnie Rady 90/426/EWG
O - Inne zwierzęta (w tym do ogrodów zoologicznych)
(2) - Tylko produkty pakowane
(13) - Przeznaczone do przewozu przez Wspólnotę Europejską przesyłek pewnych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, przywożonych do lub pochodzących z Rosji, na podstawie szczególnych procedur przewidzianych w odpowiednich przepisach Wspólnoty.


* Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych (Dz.U. 2014 poz. 1656)
Logo BIP PPK ePUAP
©  GrIW Gdańsk