Logo Inspekcji Weterynaryjnej
BIP
Logo Inspekcji Weterynaryjnej (stare)

Wspólnotowe Świadectwo Weterynaryjne dla Wwozu i Przewozu (CVED)


CVED (Wspólnotowe Świadectwo Weterynaryjne dla Wwozu i Przewozu)

Wzór CVED [Rozmiar: 1022 bajtów]
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 136/2004 z dnia 22 stycznia 2004 r. ustanawiające procedurę kontroli weterynaryjnej we wspólnotowych punktach kontroli granicznej dotyczącą produktów przywożonych z państw trzecichTekst mający znaczenie dla EOG
Dz.U. L 21 z 28.1.2004, str. 11—23

Ogólne zasady wypełniania

Załącznik II do Rozporządzenia 136/2004
Logo BIP PPK ePUAP
©  GrIW Gdańsk