Logo Inspekcji Weterynaryjnej
BIP
Logo Inspekcji Weterynaryjnej (stare)

Wspólnotowy Dokument Wejścia (CED)


CED (Wspólnotowy Dokument Wejścia)
[Rozmiar: 1240 bajtów]

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniające decyzję 2006/504/WE
Dz.U. L 194 z 25.7.2009, str. 11—21

Ogólne zasady wypełniania
Rozporządzenie Komisji nr 669/2009
Logo BIP PPK ePUAP
©  GrIW Gdańsk