Logo Inspekcji Weterynaryjnej
BIP
Logo Inspekcji Weterynaryjnej (stare)

BREXIT

24 stycznia UE podpisała Umowę o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Umowa została także podpisana przez Wielką Brytanię. 29 stycznia Parlament Europejski wyraził zgodę na jej zawarcie. Po udzieleniu zgody przez PE, 30 stycznia Rada przyjęła decyzję pozwalającą UE zawrzeć Umowę o wystąpieniu co otworzyło drogę do jej wejścia w życie.

31 stycznia był ostatnim dniem członkostwa Wielkiej Brytanii z UE a od 1 lutego br. obowiązywać zaczęła Umowa o wystąpieniu i związany z nią okres przejściowy w relacjach UE-Zjednoczone Królestwo.

Poniżej przedstawiamy łącza do informacji dotyczących konsekwencji wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej:- Informacje na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii

- Informacje dotyczące przemieszczania zwierząt towarzyszących do/z Wielkiej Brytanii w okresie przejściowym zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii

- Strona internetowa: brexit.gov.pl

- Informacje na stronie Komisji Europejskiej

- Informacje dotyczące przemieszczania zwierząt towarzyszących zamieszczone na stronie Komisji Europejskiej

- GOV.UK - Guidance: Exporting animals, animal products, fish and fishery products if the UK leaves the EU with no deal

- Informacje na francuskiej rządowej stronie internetowej, zawierającej informacje dotyczące brexitu

- European Parliament resolution on the framework of the future EU-UK relationship (2019/C162/05)

- Zmiany w prawodawstwie unijnym (Dziennik Urzeędowy L100I)

- Zmiany w prawodawstwie unijnym (Dziennik Urzeędowy L103)
aktualizacja: 2019-11-05

Logo BIP PPK ePUAP
©  GrIW Gdańsk