Logo Inspekcji Weterynaryjnej
BIP
Logo Inspekcji Weterynaryjnej (stare)

2010-01-28

Kontrola nowego ośrodka inspekcyjnego BIP Gdańsk przez inspektorów FVO

W dniach 21-22.01.2010 Inspektorzy Biura ds. Żywności i Weterynarii KE dokonali kontroli Granicznego Posterunku Kontroli Weterynaryjnej w Gdańsku (BIP) w związku ze zgłoszeniem do zatwierdzenia nowo wybudowanego ośrodka inspekcyjnego w Gdańskim Porcie Północnym, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie terminala DCT Gdańsk SA. Ocena wstępna infrastruktury, wyposażenia i procedur kontroli dokonana przez ekspertów jest zadowalająca i zgodnie z informacją przekazaną na spotkaniu zamykającym misję nowy ośrodek kontroli zostanie zarekomendowany do oficjalnego zatwierdzenia. Obecnie czekamy na raport końcowy z misji oraz publikację zmiany do decyzji 2009/821/WE ustalającej wykaz zatwierdzonych posterunków weterynaryjnej kontroli granicznej w UE. Istnieją realne szanse, że będzie można rozpocząć dokonywanie oficjalnych kontroli granicznych w nowym obiekcie z chwilą notyfikacji ww. decyzji, ale jeszcze przed oficjalnym jej opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Powrót do listy aktualności >>
Logo BIP PPK ePUAP
©  GrIW Gdańsk