Logo Inspekcji Weterynaryjnej
BIP
Logo Inspekcji Weterynaryjnej (stare)

2009-11-12

Nowy Kod Identyfikacyjny Posterunku Weterynaryjnej Kontroli Granicznej w Gdańsku

W związku z opublikowaniem w dniu 12.11.2009 (Dz.U.UE.L.09.296.1) Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2009 roku nr 2009/821/WE ustalającej wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, ustanawiającej niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryjnych Komisji oraz ustanawiającej jednostki weterynaryjne w systemie TRACES począwszy od daty notyfikacji tej decyzji obowiązują nowe kody identyfikacyjne (Kody Traces) punktów kontroli granicznej we Wspólnocie.

Nowy kod dla BIP Gdańsk to PLGDN1.

Kod ten zastępuje dotychczas używany kod: PL2522299.

Prosimy o zwrócenie uwagi na powyższą zmianę przy wypełnianiu dokumentów CVED, a także informowanie kontrahentów o konieczności stosowania nowego kodu w świadectwach zdrowia wydawanych przez właściwe władze w krajach trzecich!

Powrót do listy aktualności >>
Logo BIP PPK ePUAP
©  GrIW Gdańsk