Logo Inspekcji Weterynaryjnej
BIP
Logo Inspekcji Weterynaryjnej (stare)
Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
SIEDZIBA GŁÓWNA URZĘDU
(adres do korespondencji/kontakty)
ul. Kontenerowa 9, 80-601 Gdańsk
Sekretariat: tel. (+48) 58 737 7860;
fax. automat. (+48) 58 737 6905
Księgowość: tel. (+48) 58 737 7863
Graniczny Lekarz Weterynarii: (+48) 58 737 6902
e-mail:  gdansk.griw@wetgiw.gov.pl; sekretariat@griwgda.pl
strona internetowa: www.griwgda.pl
KOD TRACES BCP Gdańsk
KOD TRACES BCP Bezledy
PL GDN 1
PL BEZ 3
BCP Gdańsk
OŚRODEK INSPEKCYJNY IC1
(Port Północny)
Kategoria zatwierdzenia: POA-HC(2), POA-NHC, PNAO-NHC (feed)

*[wszystkie pasze i pasze lecznicze]
ul. Kontenerowa 9, 80-601 Gdańsk
Inspektorzy: tel. (+48) 58 737 7861; 7862; 7865
BCP Gdańsk
OŚRODEK INSPEKCYJNY IC2
(Port Wewnętrzny, Nabrzeże Wiślane)
Kategoria zatwierdzenia: POA-HC(2), POA-NHC(2), PNAO-NHC (feed)(2)

*[wszystkie pasze i pasze lecznicze]
ul. M. Chodackiego 31, 80-555 Gdańsk
Inspektorzy: tel. (+48) 58 737 6903; tel/fax. (+48) 58 737 6904
BCP Gdańsk
OŚRODEK INSPEKCYJNY IC3
(Chłodnia Dalekomorski Port Rybacki Gdańsk)
Kategoria zatwierdzenia: POA-HC-T(FR)(2),(3)
ul. Przemysłowa 28, 80-542 Gdańsk
BCP Bezledy
(Przejście drogowe Bezledy)
Kategoria zatwierdzenia: LA-E, LA-O, LA-U, POA-HC, POA-NHC, PNAO-NHC (feed)

*[wszystkie pasze i pasze lecznicze]
Bezledy, 11-200 Bartoszyce
tel. (+48) 89 761 66 40; -41 fax. (+48) 89 761 65 05
e-mail:  bezledy.griw@wetgiw.gov.pl;

Przeznaczone do przewozu przez Wspólnotę Europejską przesyłek pewnych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, przywożonych do lub pochodzących z Rosji, na podstawie szczególnych procedur przewidzianych w odpowiednich przepisach Wspólnoty.
PUNKT KONTROLI W ELBLĄGU
(Port morski Elbląg)

*[pasze niezawierające materiałów pochodzących z tkanek zwierząt]
ul. Portowa 7, 82-300 Elbląg
tel/fax. (+48) 55 2498607
GODZINY URZĘDOWANIA BCP Gdańsk:
800 do 1600 w dni robocze
(od poniedziałku do piątku)
Przyjmowanie dokumentów do godziny 1400
(Punkt kontroli w Elblągu i Ośrodek Inspekcyjny IC3 - po uprzednim uzgodnieniu daty i godziny przeprowadzenia kontroli z Kierownikiem Zespołu ds. Weterynaryjnej Kontroli Granicznej tel. (+48) 58 7377861, e-mail: gdansk.griw@wetgiw.gov.pl; sekretariat@griwgda.pl)
BCP Bezledy:
730 do 1530 w dni robocze
(od poniedziałku do piątku)

Objaśnienia:

LA - Zwierzęta żywe
-U - Zwierzęta kopytne inne niż zarejestrowane konie
-E - Zarejestrowane konie
-O - Inne zwierzęta niż zwierzęta kopytne (skrót ten dotyczy również zwierząt kopytnych z ogrodów zoologicznych)

POA - Produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty złożone, materiał biologiczny, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, siano i słoma
-HC - Produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi
-NHC - Produkty nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi
-NT - Brak wymogów temperatury
-T - Produkty zamrożone/schodzone
-T(FR) - Produkty zamrożone
-T(CH) - Produkty chłodzone
(2) - Tylko produkty opakowane
(3) - Tylko produkty rybołówstwa

PNAO - Produkty pochodzenia niezwierzęcego
-NHC(feed) - Pasza pochodzenia niezwierzęcego objęta warunkami lub środkami, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. d), e) lub f) rozporządzenia (UE)2017/625
(2) - Tylko produkty opakowane

* Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych (Dz.U. 2014 poz. 1656)

Logo BIP PPK ePUAP
©  GrIW Gdańsk