Logo Inspekcji Weterynaryjnej
BIP
Logo Inspekcji Weterynaryjnej (stare)

Organizacja urzędu

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku jako nowa, samodzielna jednostka Inspekcji Weterynaryjnej rozpoczął działalność w dniu 20 czerwca 2008 roku. Od tej daty, kiedy to doszło do odpowiednich zmian legislacyjnych Graniczny Lekarz Weterynarii w Gdańsku stał się organem inspekcji weterynaryjnej właściwym rzeczowo i miejscowo dla portu morskiego Gdańsk i jednocześnie Posterunek Weterynaryjnej kontroli Granicznej w Gdańsku zlokalizowany na Nabrzeżu Wiślanym, w pobliżu terminala kontenerowego GTK S.A. stał się siedzibą inspektoratu jako urzędu administracji publicznej.
Z dniem 20 kwietnia 2010 roku dokonano reorganizacji inspektoratu i przeniesiono jego siedzibę główną do nowego obiektu w Porcie Północnym, w pobliże terminala kontenerowego DCT Gdańsk S.A.

Od 12 grudnia 2014 roku w struktury Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku został włączony Posterunek Kontroli Pasz w Elblągu, a właściwością terytorialną Granicznego Lekarza Weterynarii w Gdańsku zostało również objęte morskie przejście graniczne Elbląg.
Kolejne rozszerzenie działalności Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku nastąpiło w związku z utworzeniem Ośrodka Kontroli Granicznej IC3 w Porcie Gdańskim na terenie Chłodni Magazynowo-Przeładunkowej "Dalekomorski Port Rybacki Gdańsk" na terenie WOC przy ul. Przemysłowej 28 w Gdańsku.
Od 1 stycznia 2018 roku decyzją Głównego Lekarza Weterynarii W struktury Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku został włączony Graniczny Posterunek Kontroli w Bezledach, funkcjonujący dotąd jako samodzielna jednostka organizacyjna. Równocześnie została rozszerzona właściwość miejscowa Granicznego Lekarza Weterynarii na przejście drogowe Bezledy.
W związku ze zmianą przepisów od 14 grudnia 2019 roku nastąpiła zmiana nazewnictwa oraz kompetencji poszczególnych ośrodków wchodzących w skład Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku.

W ramach Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku obecnie funkcjonują:
  1. Punkt Kontroli Granicznej w Gdańsku (BCP Gdańsk, kod TRACES PLGDN1), zatwierdzony na podstawie przepisów Unii Europejskiej.

  2. W jego obrębie działają trzy Ośrodki Inspekcyjne:
    1. Ośrodek Inspekcyjny IC1 - zlokalizowany w Porcie Północnym, obsługujący przesyłki z terminala kontenerowego DCT Gdańsk S.A. (adres:Gdańsk, ul. Kontenerowa 9) oraz
    2. Ośrodek Inspekcyjny IC2 - zlokalizowany w Porcie Wewnętrznym na Nabrzeżu Wiślanym, obsługujący przesyłki z terminala kontenerowego GTK S.A. (adres: Gdańsk, ul. M. Chodackiego 31)
    3. Ośrodek Inspekcyjny IC3 - Chłodnia Magazynowo-Przeładunkowa "Dalekomorski Port Rybacki" (adres: Gdańsk, ul. Przemysłowa 28)

  3. Punkt Kontroli Granicznej w Bezledach (BCP Bezledy, kod TRACES PLBEZ3), zatwierdzony na podstawie przepisów Unii Europejskiej - zlokalizowany na Przejściu drogowym Bezledy.

  4. Punkt Kontroli w Elblągu - zlokalizowany w porcie morskim Elbląg, obsługujący przesyłki pasz niezawierających materiałów pochodzenia zwierzęcego (adres: Elbląg, ul. Portowa 7)

Pracą Inspektoratu kieruje Graniczny Lekarz Weterynarii w Gdańsku lek. wet. Dariusz Walecki
Obowiązki z-cy Granicznego Lekarza Weterynarii pełni lek. wet. Beata Domżalska-Szostek.

Graniczne kontrole weterynaryjne są przeprowadzane przez upoważnionych Inspektorów Weterynaryjnych działających w imieniu Granicznego Lekarza Weterynarii. Inspektorzy zatrudnieni w inspektoracie są urzędowymi lekarzami weterynarii.
Logo BIP PPK ePUAP
©  GrIW Gdańsk