Logo Inspekcji Weterynaryjnej
BIP
Logo Inspekcji Weterynaryjnej (stare)

Organizacja urzędu

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku jako nowa, samodzielna jednostka Inspekcji Weterynaryjnej rozpoczął działalność w dniu 20 czerwca 2008 roku. Od tej daty, kiedy to doszło do odpowiednich zmian legislacyjnych Graniczny Lekarz Weterynarii w Gdańsku stał się organem inspekcji weterynaryjnej właściwym rzeczowo i miejscowo dla portu morskiego Gdańsk i jednocześnie Posterunek Weterynaryjnej kontroli Granicznej w Gdańsku zlokalizowany na Nabrzeżu Wiślanym, w pobliżu terminala kontenerowego GTK S.A. stał się siedzibą inspektoratu jako urzędu administracji publicznej.

Z dniem 20 kwietnia 2010 roku dokonano reorganizacji inspektoratu i przeniesiono jego siedzibę główną do nowego obiektu w Porcie Północnym, w pobliże terminala kontenerowego DCT Gdańsk S.A.
W ramach Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku obecnie funkcjonują:
  1. Graniczny Posterunek Kontroli Weterynaryjnej (BIP Gdańsk, kod TRACES PLGDN1), zatwierdzony na podstawie przepisów Unii Europejskiej.

  2. W jego obrębie działają trzy Ośrodki Inspekcyjne:
    1. Ośrodek Inspekcyjny IC1 - zlokalizowany w Porcie Północnym, obsługujący przesyłki z terminala kontenerowego DCT Gdańsk S.A. (adres:Gdańsk, ul. Kontenerowa 9) oraz
    2. Ośrodek Inspekcyjny IC2 - zlokalizowany w Porcie Wewnętrznym na Nabrzeżu Wiślanym, obsługujący przesyłki z terminala kontenerowego GTK S.A. (adres: Gdańsk, ul. M. Chodackiego 31)
    3. Ośrodek Inspekcyjny IC3 - Chłodnia Magazynowo-Przeładunkowa "Dalekomorski Port Rybacki" (adres: Gdańsk, ul. Przemysłowa 28)

  3. Posterunek Kontroli Pasz w Elblągu - zlokalizowany w porcie morskim Elbląg, obsługujący przesyłki pasz niezawierających materiałów pochodzenia zwierzęcego(adres: Elbląg, ul. Portowa 7)

Pracą Inspektoratu kieruje Graniczny Lekarz Weterynarii w Gdańsku lek. wet. Dariusz Walecki
Obowiązki z-cy Granicznego Lekarza Weterynarii pełni lek. wet. Beata Domżalska-Szostek.

Graniczne kontrole weterynaryjne przesyłek są przeprowadzane przez upoważnionych Inspektorów Weterynaryjnych działających w imieniu Granicznego Lekarza Weterynarii. Inspektorzy zatrudnieni w inspektoracie są urzędowymi lekarzami weterynarii.
Logo BIP PPK ePUAP
©  GrIW Gdańsk